Talentvol zijn is een samenspel tussen een persoon en zijn omgeving

samenspel

"It takes 2 to tango"

Click to Tweet

Er is iets opmerkelijks aan de hand met talent. Zonder andere mensen kan talent namelijk niet bestaan. Je kunt nog zoveel potentieel hebben – al het talent van de wereld – maar als het niet wordt gezien en gewaardeerd door anderen, is het er feitelijk niet. Je kunt dus alleen talentvol zijn in relatie met anderen. Om in je kracht te zijn ben je sterk afhankelijk van de sociale omgeving of werkomgeving waar je je in begeeft. Die omgeving moet voldoende voedend zijn om je talent tot bloei te laten komen. En daar wordt het “tricky”. Het is namelijk voor veel mensen een grote uitdaging om op een goede manier om te gaan met het spanningsveld dat er is tussen je talenten en de context waarin je je bevindt. Zo ook voor mij.

Mijn biografische stuk
Het grootste deel van mijn jeugd groeide ik op in een klein kerkdorp in West-Friesland (Noord-Holland). Traditionele waarden vierden daar hoogtij en er was dan ook een duidelijke scheiding tussen de rol van de man en de vrouw. Mannen gingen werken; vrouwen zorgden voor huis en haard. Jongens gingen op voetbal en meisjes gingen op handbal. Heel helder en met weinig ruimte voor uitzonderingen op die regel. Op de basisschool werd mij al snel duidelijk dat je je had aan te passen als je bij de groep wilde horen. En daar werd een belemmerende overtuiging geboren die mij nog heel lang achtervolgde – ook in mijn latere werk: “Als ik bij de groep wil horen, kan ik niet laten zien wie ik werkelijk ben.” Mijn werkelijke interesses stopte ik een beetje weg om toch vooral aan mijn peers te laten zien dat ik mij conformeerde aan hun cultuur. Het masker dat ik voor mijzelf maakte was een soort “ongrijpbaar” zijn. Mensen konden niets tegen mij hebben, maar kregen ook weinig hoogte van mij. Dan ben je een soort van kleurloos; een grijze muis. Toen ik 9 jaar was, kwam daar verandering in toen mijn ouders besloten om te switchen van basisschool. In het dorp verderop was er een nieuwe Jenaplan-school gekomen. En dat was mijn redding. Het was alsof de zwart-witfilm van mijn leven ineens weer kleur kreeg. Ik werd door de schoolomgeving uitgedaagd om het masker te laten vallen en mijn werkelijke ik te laten zien. Ik leerde dat ik er mocht zijn – met al mijn talenten en interesses - en dat ik, wat er ook gebeurde, in mijzelf moest blijven geloven.

Van bokser naar balletdanser
Eén van mijn favoriete films, waar dit thema in terugkomt, is Billy Elliot. Billy is een jongen die opgroeit in een mijnwerkersdorpje in Engeland ten tijde van de grote stakingen midden jaren ’80. In het dorpje gaan de jongens naar boksen en de meisjes naar balletles. In het onderstaande filmfragment is te zien hoe Billy weinig talent heeft voor boksen. En tegelijkertijd is er in zijn bewegingen wel een heel ander talent te zien:

Als Billy op een dag te laat komt bij de boksles en moet nablijven, komt hij in aanraking met ballet. Hij moet blijven tot de balletles voorbij is en wordt tijdens de les uitgenodigd om mee te doen. In het dansgezelschap komt het talent van Billy veel beter tot zijn recht. Ballet is voor jongens “not done” bij Billy thuis en met name zijn vader heeft er grote moeite mee dat zijn zoon wil dansen. In de film heeft Billy nog verschillende belemmeringen te overwinnen om de juiste omgeving te vinden voor zijn talent, maar hij zet door. Na verloop van tijd ontwikkelt hij zijn bijzondere talent voor ballet en speelt de sterren van de hemel.

Wees proactief
Om het juiste samenspel te vinden tussen je talenten en de (werk)omgeving is dus een grote uitdaging, waarbij vaak ook belemmeringen overwonnen moeten worden. Wat ik meeneem van mijn eigen ervaringen, is dat het belangrijk is om een proactieve houding te hebben als het aankomt op het inzetten van je talenten. Dit betekent dat je in de omgeving waarin je je bevindt op zoek gaat naar mogelijkheden om jouw talenten beter in te kunnen zetten. Als je dat kunt realiseren, ben je uiteindelijk voor de organisatie waarin je werkt van meer waarde. Maak voor jezelf eens de balans op of jouw talenten optimaal gevoed worden. Een optimaal voedende (werk)omgeving is er één waar je waardering krijgt, die jou de juiste mate van uitdagingen biedt en waarin je je veilig voelt doordat je vertrouwen krijgt. Als het ergens aan ontbreekt, wees dan proactief en ga eventueel met je collega’s of leidinggevende in gesprek om te kijken hoe je aanpassingen kunt maken in je eigen werk, zodat het beter aansluit bij je talenten en ambities.

Job crafting
Het maken van aanpassingen in je eigen werk om te zorgen dat je talenten en ambities beter tot hun recht komen, wordt job crafting genoemd. Job crafting betreft zowel taakgerichte aanpassingen als aanpassingen op het cognitieve of sociaal-relationele vlak. Het kunnen aanpassingen in je bestaande functie zijn, maar het kan ook het verkennen van nieuwe mogelijkheden betreffen binnen de organisatie. Daarnaast kun je zowel als individu als in samenspraak met je collega’s aanpassingen maken in je werk. Voorbeelden van job crafting zijn:

  • je werk uitdagender maken
  • meer betekenis toevoegen aan je werk
  • je werklast verminderen
  • je hulpbronnen vergroten

Door te kijken naar je talenten, interesses en ambities kun je op proactieve wijze zelf veel doen om te zorgen dat het samenspel met jouw (werk)omgeving beter wordt. Zorg dat je oog hebt voor je eigen talenten, zodat je ze optimaal in kunt zetten.

Over KreatieKracht
Na ruim 10 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben als docent en loopbaancoach, was het voor mij tijd om nieuwe contexten te gaan verkennen. Ik ben voor mijzelf de uitdaging aangegaan om mijn talenten en ambitie in te gaan zetten in een eigen onderneming. KreatieKracht coacht, traint en adviseert om te zorgen voor empowerment van onderwijsprofessionals.

Wil je graag gericht aan de slag met het vinden van een goed samenspel van jouw talenten en ambities en de (werk)omgeving waarin je je bevindt? Een coachingstraject kan ondersteunend werken. Als je interesse hebt, neem dan eens contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Badge Oog voor Talent Blogging Challenge

Deze blog maakt deel uit van de "Oog voor Talent Blogging Challenge". Van 23 november t/m 20 december 2015 bloggen Talentenwekker Marianne van den Assem en ik 3x per week over het hebben van (meer) oog voor talent.

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: