Talenten ontdekken van leerlingen? 6 tips voor docenten

Ontdekken van talenten

Een paar weken geleden gaf ik voor het eerst de training “Talent Based Coaching” aan een groep HBO-docenten. Vanuit de visie van de onderwijsinstelling is er sinds twee jaar meer aandacht voor talenten van studenten naast het reguliere lesprogramma. In het curriculum is er ruimte gemaakt voor studenten om indvidueel en in kleine groepen aan diverse opdrachten te werken rondom talentontwikkeling. Daarnaast zijn de periodieke coachingsgesprekken tussen studenten en tot coach opgeleide docenten een belangrijk onderdeel binnen het curriculum. De docenten hadden behoefte aan verdieping op het gebied van talentgericht coachen van hun studenten.

Tijdens de training kwamen onderdelen aan bod waar ik reeds eerder blogberichten over schreef, zoals de grondhouding van de docent en de 5 principes die richting geven aan onderwijs dat tegemoet komt aan de eigen kracht van leerlingen. Eén van de 5 principes is “het ontdekken van talenten”. Bij de onderwijsinstelling waar ik de training verzorgde, wordt er gewerkt met de Strengthsfinder test van Buckingham & Clifton. Studenten maken aan het begin van hun opleiding deze test om te zien welke 5 talenten het meeste potentieel hebben om te ontwikkelen tot sterke punten. In de coaching van studenten is het fijn om met de uitslag van zo’n test te werken, omdat het houvast geeft. Het is echter van belang om studenten breed te laten reflecteren op ervaringen tijdens de studie om zo ook nog andere talenten van zichzelf te (laten) ontdekken.

Hieronder volgen 6 tips voor docenten of (loopbaan)coaches met betrekking tot het ontdekken van talenten van studenten:

1

HET MAKEN VAN EEN TALENTENTEST

Er zijn veel verschillende testen te vinden rondom talenten. Een veel gebruikte test is Strengthsfinder van Buckingham & Clifton. Als je het boek “Ontdek je sterke punten” koopt, zit er een code bij waarmee je de Engelstalige test kunt maken. Een Nederlandstalige test met talentontwikkelingsprogramma is de Talentenwijzer. Voor docenten is er een gratis app te verkrijgen om vertrouwd te raken met deze test. Een andere veel gebruikte talententest is de VIA Character Strengths Test. Deze Engelstalige test is gratis online te maken. Tot slot biedt de “Ik kies voor mijn talent toolbox” van Luk Dewulf en Peter Beschuyt een handige sneltest op 1 A4’tje.

2

FEEDBACK VAN DE SOCIALE OMGEVING

Feedback vanuit je sociale omgeving is heel belangrijk in het inzichtelijk maken van talenten. Laat leerlingen eens een 360 graden feedbackronde invullen door hun medeleerlingen, ouders, vrienden en docenten. Stel samen met elkaar goede vragen op. In Google Forms is redelijk eenvoudig een online vragenformulier te maken die iedereen in kan vullen. Bespreek vervolgens de uitslag van deze feedbackronde met de leerling.

3

STILSTAAN BIJ PERSOONLIJKE BIJDRAGEN

Bespreek met de leerling wat diens bijdrage is geweest in een bepaalde groepsopdracht. Welke rol heeft de leerling op zich genomen? Wat is zijn specifieke bijdrage aan het eindresultaat van de groep? Welke talenten zijn daarbij aan de orde gekomen? Eventueel kun je dit koppelen aan uitleg over de teamrollen van Belbin.

4

INSPIRERENDE VOORBEELDEN OF HELDEN

Laat leerlingen hun held of grote voorbeeld tekenen, schilderen of beschrijven. Een held of voorbeeld kan een idool zijn (muziek of films), maar het kan bijvoorbeeld ook een familielid zijn. Wat precies aan deze persoon vindt de leerling zo bewonderenswaardig? En wat herkent de leerling daarvan bij zichzelf? Welke talenten zijn daarin te herkennen?

5

REFLECTIE OVER WAARDEN

Waarden geven weer waar iemand voor staat in het leven. Ze vormen een richtlijn voor je eigen handelen en voor oordelen over het handelen om je heen. Bespreek in (kleine) groepen leerlingen welke waarden voor hun belangrijk zijn. Waarden laten zich gemakkelijk vertalen naar concreet gedrag. Vaak zijn talenten gekoppeld aan de waarden die iemand heeft.

6

REFLECTIE OVER SUCCESMOMENTEN

Succesmomenten zijn vaak momenten die gepaard gaan met een gevoel van flow. Probeer eens met een leerling heel specifiek door te vragen op een succeservaring. Wat gebeurde er? Wat voelde de leerling? Wat deed de leerling? Wat dacht de leerling? Tijdens het doorvragen komen er waarschijnlijk dingen naar boven die verwijzen naar de talenten van de leerling.

Voor ieder van deze tips zijn weer uiteenlopende werkvormen te bedenken. Als je op zoek bent naar werkvormen om met talenten aan de slag te gaan, is de website Talententoolbox een aanrader. Naast uiteenlopende werkvormen biedt deze website ook veel informatie en materialen.

Enkele uitspraken die docenten vanuit mijn onderzoek deden over het ontdekken van talenten zijn:

“Door bewust positief te kijken naar iemand, zie je andere zaken.”

“Het is verrassend om te ontdekken dat mijn blikveld verruimd wordt wanneer ik de tijd neem om een talentenschets te maken van iemand anders."

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een training Talent Based Coaching met jouw docententeam? KreatieKracht ontwerpt trainingen op maat rondom het werken vanuit talenten van leerlingen. Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor een training bij jou op school.


De volgende literatuur is geraadpleegd tijdens het schrijven van deze blogpost:
“Krachtgericht coachen” – Fred Korthagen
“Ik kies voor mijn talent Toolbox” – Luk Dewulf & Peter Beschuyt
“Talentenwijzer” – Djoerd Hiemstra
“Ontdek je sterke punten” - Marcus Buckingham & Donald Clifton
“Je bent wie je wordt” - Ilse Nelemans & Salem Samhoud

Badge Oog voor Talent Blogging Challenge


Deze blog maakt deel uit van de "Oog voor Talent Blogging Challenge". Van 23 november t/m 20 december 2015 bloggen Talentenwekker Marianne van den Assem en ik 3x per week over het hebben van (meer) oog voor talent.

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: