Missie en visie

Missie

KreatieKracht heeft als missie om onderwijsprofessionals te inspireren, te bezielen, te bewegen en te verbinden om vanuit hun kern – hun professionele hart - een bijdrage te leveren aan verandering en vernieuwing in het onderwijs.

​Kernwaarden

KreatieKracht werkt vanuit de volgende kernwaarden: authenticiteit, integriteit, ontwikkeling, verbondenheid, creativiteit en duurzaamheid.

​Visie

Omdat iedere school een eigen ecologie heeft, is het de visie van KreatieKracht dat iedere school haar eigen opdracht heeft om een toekomstbestendige opleidingsformule te creëren. Deze ‘formule’ ontstaat in co-creatie met diverse stakeholders van het onderwijs. Tijdens de co-creatie staat niet alleen het inhoudelijke doel of vraagstuk centraal, maar neemt ook het leren en ontwikkelen van en met elkaar een belangrijke plaats in. Coaching en procesbegeleiding is wat KreatieKracht in dit soort co-creatieve verander- en vernieuwingstrajecten te bieden heeft. In de werkwijze van KreatieKracht zijn positieve psychologie, waarderend veranderen (appreciative inquiry), transitie- en veranderkunde en creatieve processen (o.a. design thinking) belangrijke inspiratiebronnen.​

​Activiteiten

De activiteiten van KreatieKracht zijn gerelateerd aan sociale innovatie in het onderwijs. Door onderwijsprofessionals van binnenuit te bekrachtigen beoogt KreatieKracht het vermogen te vergroten voor docenten en onderwijsteams om een waardevolle bijdrage te leveren aan verandering en vernieuwing in het onderwijs. Deze bijdrage staat altijd in dienst van een duurzame toekomst voor de school of onderwijsinstelling.

KreatieKracht