KreatieKracht

Het woord KreatieKracht (officieel: creatiekracht) refereert aan ons scheppende vermogen.

In het dynamische krachtenveld van het onderwijs gaat het scheppende vermogen bijvoorbeeld over de mate waarin docenten, onderwijsteams en scholen in staat zijn om adequaat in te spelen op een veranderende opleidingsbehoefte. Dit wordt ook wel het leervermogen of de verandercapaciteit genoemd. KreatieKracht beoogt middels coaching, begeleiding en training het leervermogen en de verandercapaciteit van binnenuit - vanuit het professionele hart - van docenten, onderwijsteams en scholen/onderwijsorganisaties te vergroten. 

KreatieKracht zijstrook 2