Ontdek jezelf, begin bij de wereld

vlinder

Het jaar 2015 is over een aantal uren ten einde. Op deze laatste dag sta ik stil bij een voor mij bewogen jaar. Een jaar waarin een grote droom van mij, die ik deelde met een bijzondere groep mensen, in vervulling ging. Ik heb mogen ervaren wat het is om in co-creatie met anderen je droom te leven. Het gaat gepaard met enorm veel energie, creativiteit, passie en plezier. En toch zag ik mij later in dit jaar gevoelsmatig genoodzaakt om de droom weer los te laten. De droom bleek voor mij een tussenstation te zijn om beter in mijn kracht te komen en het werk te kunnen gaan doen waarmee ik mijn talenten nog effectiever in kan zetten ten behoeve van de transitie in het onderwijs.

Leergierige onderwijsprofessional
De droom begon met een hele reeks vragen die ik mijzelf stelde als docent en loopbaancoach in het beroepsonderwijs. Elk jaar zag ik studenten met veel potentieel uitvallen. Hoe was dat mogelijk? Waarom lukte het niet om deze studenten “binnen de boot” te houden? En later stelde ik mijzelf de vragen: hoe kun je jonge mensen hun creatieve en innovatieve potentieel beter laten benutten? Hoe kun je hen weer in verbinding brengen met hun potentieel – de talenten die ze hebben - zodat er een duurzame verandering tot stand komt? Hoe kun je een leeromgeving creëren die ruimte biedt voor individuele expressie, spontane teamvorming en groepsprojecten?

Deze vragen maakten dat ik als onderwijsprofessional een enorme leergierigheid aan de dag legde rondom onderwijsinnovatie. De zoektocht die ik maakte bracht mij langs boeken, blogs, filmpjes, bijeenkomsten, groepen mensen, een Master-studie en vele experimenten. In verschillende verbanden was ik de afgelopen jaren actief op het gebied van onderwijsvernieuwing. Waar ik in eerste instantie als docent in mijn lessen experimenteerde op didactich gebied, veranderde mijn koers na het volgen van het cursustraject Pedagogische Tact (Nivoz) naar het pedagogische en relationele stuk. Tijdens de Master Leren & Innoveren richtte ik mij op talentontwikkeling en alternatieve vormen van begeleiden en beoordelen van studenten in het beroepsonderwijs. Via sociale media deelde ik veel van mijn learnings en bronnen.

De geleefde droom: een vernieuwingsschool
In het voorjaar van 2014 werd ik door 2 onderwijsvernieuwers benaderd om in een besloten groep mee te denken over een alternatief schoolontwerp. Het idee was in mijn ogen idealistisch, groots en uitdagend. De vraag beantwoordde aan mijn persoonlijke ambitie en vol enthousiasme zei ik dan ook “ja”. Het was een bijzondere ervaring om in co-creatie met uiteenlopende mensen tot een idee te komen voor een gezamenlijke “droomschool”. In een jaar tijd werd in verschillende bijeenkomsten met diverse stakeholders een concept gecreëerd: de Dutch Innovation School (DIS). De DIS is een dynamische, waarden-gedreven leergemeenschap voor jongeren met veel aandacht voor individuele talenten, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, creativiteit en innovatie. De missie van de Dutch Innovation School luidt: “Het opsporen, vrijmaken, versterken en verbinden van menselijk potentieel om duurzaam te innoveren”. Het werken vanuit mogelijkheden, talenten en sterke punten staat centraal in plaats van het denken vanuit tekorten. De begeleiding van de jongeren heeft een coachend karakter en is onder meer gericht op het bieden van veiligheid en vertrouwen. In februari 2015 gingen de deuren van de Dutch Innovation School open en gingen we van start met de eerste groep studenten.

Van faciliteren naar zelf ervaren
De Dutch Innovation School was voor mij een actieonderzoek naar de toekomst van het onderwijs. Door het leven van de droom ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Het was een groot avontuur om buiten het traditionele onderwijssyteem om te innoveren. Terugvallen op mijn traditionele docentengedrag volstond in deze context niet. Ik moest dan ook veel van mijn oude gewoonten en gedragingen loslaten. Ik werd in het werken met de studenten als coach teruggeworpen op mijn eigen talenten. Daardoor kreeg ik binnen de DIS de ruimte om mij als professional verder te ontwikkelen. Langzaam maar zeker ontstond er een parallel proces waarbij het faciliteren van transformatie in jonge mensen gelijk leek op te gaan met mijn persoonlijke transformatie. Met één been in het traditionele onderwijssysteem en één been in een nieuw onderwijssysteem onderging ik als vanzelf een verandering en begon ik mij als professional opnieuw uit te vinden.

Persoonlijke transformatie
Van die persoonlijke transformatie werd ik mij pas echt goed bewust toen ik in september startte met U-Lab: een online/offline leeromgeving en platform voor sociale innovatie gebaseerd op Theory U (Otto Scharmer). Ik begon aan U-Lab met de intentie om in co-creatie met de mensen binnen de BrabantHub de DIS door te ontwikkelen. Tijdens de eerste live-sessie werd ik echter geraakt door het filmpje van de astronauten van de Apollo 14 (1971). In het filmpje vertellen de astronauten over hoe voor hen lange tijd alles in het teken stond van hun reis naar de maan. Tijdens de reis ontstond er echter een moment van ontwaking. Door vanaf de maan terug te kijken naar de aarde ontstond er een ander perspectief. Het maakte dat de astronauten anders naar de mensheid en naar zichzelf gingen kijken: naar hun bijdrage aan het grotere geheel. En dit maakte diepe indruk.

“We shoot for the stars….
We move on….
We pause….
We look back….
...on planet self.”

(Astronauts Apollo 14)

Van zelf ervaren naar faciliteren
De expeditie die ik met de DIS maakte leek voor mij over de toekomst van het onderwijs te gaan. Anderhalf jaar lang stond een deel van mijn leven in het teken van het leveren van een bijdrage aan een vernieuwingsschool om op die manier energie te genereren voor een transitie in het onderwijs. Door het filmpje van de astronauten draaide echter de camera en kreeg ik een ander perspectief op mijzelf. Ik zag welke ontwikkeling ik had doorgemaakt en hoe ik dankzij de DIS beter in mijn kracht was gekomen. Hoewel ik het met mijn hoofd niet kon beredeneren, was gevoelsmatig echter het moment gekomen om de DIS los te laten. Ik maakte U-Lab alleen af en werkte aan de vragen: Wie ben ik? Wat is mijn werk? Wat vind ik echt belangrijk? Wat is het verhaal van de toekomst waar ik deel van wil uitmaken? Het is bijzonder om deze diepte van persoonlijk leiderschap te verkennen. Ik ontdekte hoe ik met mijn talenten optimaal een bijdrage kan leveren aan de transitie in het onderwijs. Sociale innovatie staat daarbij centraal. Als krachtgerichte coach werk ik graag met onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij het initiëren of begeleiden van onderwijsvernieuwingen. Ik faciliteer daarbij diepgaande leer- en ontwikkelprocessen in mensen en teams om tot meer bewustwording te komen. Het was bijzonder om tijdens de afsluitende bijeenkomst van U-Lab, nu 2 weken geleden, mijn learnings te delen met een groepje mensen bij de BrabantHub. Het einde van U-Lab markeerde daarmee een nieuw begin.

Transformatie van binnenuit
Het proces van transformatie in mensen, teams en organisaties verloopt altijd volgens het proces van zien, voelen en veranderen. Perspectief nemen is de eerste stap. Door “de camera te draaien” en een ander perspectief te nemen op jezelf, je team of je organisatie kun je tot belangrijke inzichten komen. Jan Bommerez stelt dat loslaten een voorwaarde is voor transformatie. Loslaten wat niet meer past om je talenten beter de ruimte te geven. Transformatie gaat over naar buiten brengen wat van binnen al aanwezig is. Om je potentieel te bereiken moet je soms openbreken; net zoals een vrucht dat doet in de natuur. Het is niet iets dat je bewust kunt doen, maar je kunt wel alle voorwaarden scheppen om het proces te faciliteren. Veiligheid en verbinding zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Transformatie is iets dat je eerst zelf moet ervaren door actiegericht te leren. Daarna kun je er pas mee aan de slag in teams en organisaties. Het is belangrijk om de verandering in jezelf voor te leven, zodat je een inspiratiebron bent voor anderen.

​"And I float off to places I never would know
Through the power of letting go"

(Shaina Noll)

Het nieuwe perspectief in jezelf
Ben jij betrokken bij het initiëren en begeleiden van onderwijsvernieuwingen? Loop je daarin tegen bepaalde belemmeringen aan? Het is de moeite waard om op zoek te gaan naar een nieuw perspectief – een perspectief dat in jouzelf besloten ligt. Coaching kan je helpen om je bewust te worden van je talenten en hoe je deze inzet in je werk en leven, maar ook van de belemmeringen die er zijn om je talenten optimaal in te zetten. Wil je meer weten over de mogelijkheden die KreatieKracht biedt voor persoonlijke coaching of teamcoaching? Vul dan het onderstaand contactformulier in of neem rechtstreeks contact op. 


Een speciaal woord van dank gaat uit naar de mensen die betrokken waren bij mijn geleefde droom – de totstandkoming van de Dutch Innovation School: Evert-Jan Ulrich, Joris van de Loo, Annebeth Wilton, Ronald Heidanus, Roeleke Schepers en Marloes Vermeer.

Contactformulier

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: