Muziek als inspiratiebron voor ambitieuze verandertrajecten in het onderwijs

Jazz

Studenten begeleiden en beoordelen op een manier die meer recht doet aan de individuele ontwikkeling. Het is de wens van veel onderwijsteams in het beroepsonderwijs. Maar hoe pak je dat aan? Kijkend naar het curriculaire spinnenwebmodel van Van den Akker (zie figuur) blijkt hoe complex de situatie wordt als je aan één ‘draadje’ van het spinnenweb gaat sleutelen. Begin bijvoorbeeld bij ‘de wijze van beoordelen’ en het hele curriculum zal mee moeten bewegen en veranderen. Daarbij heeft iedere school een heel eigen ecologie en kan de weg alleen gevonden worden door als school in co-creatie een eigen toekomstbestendige formule te ontwerpen. Het vraagt van een school om ‘the road less traveled’ te nemen en de veranderingscapaciteit van docenten, onderwijsteams en de organisatie als geheel aan te spreken. Er is dan een ingrijpende (cultuur)omslag in de schoolorganisatie nodig. Een omslag die op het eerste gezicht niet wenselijk lijkt omdat er veel overhoop wordt gehaald, maar die tegelijkertijd het succes van de school op de langere termijn borgt omdat de leercapaciteit aanzienlijk toeneemt.

curriculaire spinnenwebmodel

Kracht van binnenuit

De afgelopen maanden mocht ik vanuit mijn rol als externe begeleider en adviseur een bijdrage leveren aan verandertrajecten rondom ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden op een paar mbo scholen. Het gaf mij ontzettend veel voldoening om te zien hoe docenten groeiden in hun nieuwe rol van aanjagers en begeleiders van vernieuwing en verandering in hun onderwijsteam. Door de kracht van de docenten van binnenuit te versterken gaat hun persoonlijke ontwikkeling gelijk op met de ontwikkeling van de organisatie. Een boeiend en leerzaam proces waar duurzaamheid centraal staat.

Orde in de chaos

In de gesprekken met de docenten blijkt steeds weer dat de bereidheid tot veranderen groot is, maar dat de chaos en onzekerheid die het met zich mee brengt niet wenselijk is. Als begeleider en adviseur vind ik het een uitdaging om de docenten te laten zien dat er in de schijnbare chaos ook orde te ontdekken is. Deze orde kan in mindere mate gevonden worden in traditioneel project management, maar meer in bijvoorbeeld een methodiek als value-based project management. In de onderstaande afbeelding worden de 11 principes van deze methodiek weergegeven:

value based project management

Ander perspectief op veranderen

Daarnaast zie ik het in mijn rol van externe begeleider/adviseur als een uitdaging om docenten op een andere manier te laten kijken naar de verandering. Hen een ander perspectief aan te reiken. Inspiratie en methodieken voor ambitieuze verandertrajecten zijn bijvoorbeeld te vinden in de creatieve industrie (‘design thinking’), maar ook de muziek. Bij het maken van Jazz-muziek komt er bijvoorbeeld heel veel improvisatie kijken. Principes uit de Jazz-muziek leren ons hoe we de brug kunnen bouwen terwijl we erover lopen. Vaker “Yes to the mess” zeggen relativeert de chaos die ambitieuze veranderingstrajecten met zich mee brengen. Het maakt dat we beter in het hier-en-nu kunnen kijken wat er aan de orde is en kunnen bewegen in de juiste richting. Stapje voor stapje. In co-creatie met elkaar.

Yes to the Mess

Over KreatieKracht

KreatieKracht coacht en begeleidt docenten en onderwijsteams die zich bezig houden met ambitieuze vernieuwingstrajecten. De inhoudelijke verandering brengt vaak veel chaos met zich mee. Daarbij zorgt het invullen van nieuwe onderwijsrollen voor veel onzekerheid bij docenten. Door de kracht van de docent of het team van binnenuit te versterken en een ander perspectief te bieden op de verandering, worden eventuele belemmeringen overwonnen die de voortgang van het vernieuwingstraject in de weg staan. Wil je meer weten wat ik voor jou, jouw team of school kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek: 06-25590859 of e-mail mieke@kreatiekracht.nu.

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: