Leervermogen: dé superpower voor de 21e eeuw

Superpower

Groot en sterk zijn. Kunnen vliegen. Een fabelachtige intuïtie hebben. Buitengewone intelligentie bezitten. Flexibel en atletisch zijn. Bekende superhelden zoals Superman, de Hulk, Spiderman en Mega Mindy hadden er allemaal één. Een superpower. Een soms geheime, maar onmiskenbare speciale kracht. Een kracht waar je altijd van op aan kunt als de nood aan de man is. Een kracht met disruptieve gevolgen. Dit soort superpowers lijken niet voor gewone mensen - zoals jij en ik - weggelegd. En toch….

Sleutel tot duurzaam succes

In potentie hebben we allemaal unieke krachten tot onze beschikking – onze talenten. Deze talenten geven ons onmiskenbaar onze eigen kleur. Veel mensen denken over talent: je hebt het of je hebt het niet. Dit is niet het geval; iedereen heeft talent. Sterker nog: je onthoudt jezelf en anderen heel veel als je je talent niet effectief inzet. Zeker in deze tijd die gekenmerkt wordt door een 'shift' of kanteling. Je talent geeft je een duurzame basis waaruit je kunt putten in de onstuimigheid van de 21e eeuw. Het effectief inzetten van je talent verzekert je vaak van succes. Het levert je namelijk een duurzaam concurrentievoordeel op als mens en professional. Er is echter een sleutel nodig om dit succes te kunnen bereiken. Om je potentiële talent om te zetten in een sterk punt is er een extra inspanning vereist. Deze extra inspanning is het je eigen maken van nieuwe vaardigheden. Nieuwe vaardigheden om je talent mee te kunnen ontwikkelen. De snelheid waarmee je dit lukt, is een belangrijke sleutel tot het hebben van succes met je talent. Jef Staes, bekend van zijn TED talks over red monkeys en innovatiemanagement, spreekt in dit verband over het hebben van 'een passie voor evolutie'.

Passie voor evolutie

Iemand die een passie voor evolutie heeft, is in staat om continu te leren. Om zichzelf steeds weer van nieuwe informatie te bedienen om daarmee zijn talenten te ontwikkelen. De mate waarin je in staat bent om nieuwe informatie te verwerken en effectief toe te passen, wordt ook wel leervermogen genoemd. Het gaat daarbij om nieuwe informatie uit een veelheid aan bronnen, zoals training, lessen, internet, boeken, sociale media, feedback en (zelf)reflectie. Het effectief toepassen van deze nieuwe informatie kan zowel op school, in je werk als in je dagelijkse leven. Leervermogen maakt dat je adaptief bent. Dat je je aan snel veranderende omstandigheden kunt aanpassen. Daarmee is leervermogen wellicht dé superpower van de 21e eeuw. Maar hoe weet je nu in welke mate jij beschikt over deze superpower?

Meten van leervermogen

Bij de Universiteit van Bristol werd enkele jaren geleden een assessment-instrument ontwikkeld om je leervermogen in kaart te brengen. Professor Broadfoot en haar collega’s ontwikkelden de Effective Lifelong Learning Inventory (ELLI). Met de ELLI worden 7 verschillende dimensies van leren in kaart gebracht:

  1. changing & learning: een beeld van jezelf als iemand die leert en verandert
  2. meaning making: verbanden leggen en zien wat leren met je doet
  3. critical curiosity: een houding waarbij je 'het naadje van de kous' wil weten
  4. creativity: risico’s nemen, speelsheid, verbeelding en je intuïtie gebruiken
  5. learning relationships: samen met en van anderen leren en daarin je eigen zelfstandigheid bewaren
  6. strategic awareness: je bewust zijn van je gedachten, gevoelens en handelingen en dit gebruiken om leerprocessen (aan) te sturen
  7. resilience: je bereidheid om door te zetten in de ontwikkeling van je leervermogen

Samen geven deze 7 dimensies je energie en motivatie weer om te leren. Na het maken van de ELLI volgt een profiel dat als een spinnenwebmodel wordt gevisualiseerd. Het laat zien waar je goed in bent en waar nog ruimte is voor ontwikkeling. In eerste instantie werd de ELLI vooral ontwikkeld om te gebruiken in het onderwijs. Het geeft leerkrachten en docenten een handvat om met kinderen te spreken over de ontwikkeling van hun leervermogen. Inmiddels wordt de ELLI ook gebruikt in het bedrijfsleven om het leervermogen van professionals en teams in kaart te brengen.

Ontwikkelen van leervermogen

Door het leervermogen van mensen in kaart te brengen, kunnen mensen bekrachtigd worden in het tot stand brengen van vernieuwing – zowel individueel als samen. Maar hoe kun je je leervermogen ontwikkelen? Er zijn veel manieren om sneller en effectiever te leren. In een recent verschenen artikel beschrijft Erika Andersen bijvoorbeeld hoe je dit kunt doen door jezelf positief toe te spreken: 'positive self-talk'. Andersen geeft aan dat mensen die een passie voor evolutie hebben 4 gemeenschappelijke kenmerken bezitten. Ze hebben (1) aspiratie om te leren, (2) zijn zelfbewust, (3) zijn nieuwsgierig en (4) stellen zich kwetsbaar op ten aanzien van het maken van fouten. Daarnaast zijn deze mensen in staat om op een constructieve manier naar hun eigen leren te kijken. Dat start met het observeren van de manier waarop je tegen jezelf praat over je eigen leren. Door met open mind, open hart en open wil naar je 'self-talk' rondom je eigen leren te luisteren, kun je het ombuigen. Het komt dus aan op het omdenken van je belemmerende overtuigingen. Om je persoonlijke leervermogen te verbeteren zorg je dat je je belemmerende self-talk over leren vervangt door positieve 'self-talk'. Dat zorgt ervoor dat je in de leerzone blijft en niet terugvalt in je comfort zone.

Leervermogen = superpower

Zoals gezegd, is leervermogen wellicht dé superpower van de 21e eeuw. Gecombineerd met het talent dat je van nature bezit zorgt het voor een krachtige formule voor vernieuwing en innovatie. En het goede nieuws is dat leervermogen door iedereen is te ontwikkelen. Leren is daarmee niet alleen voor de slimmeriken onder ons, maar voor iedereen. Met een assessment instrument als ELLI kun je je leervermogen in kaart brengen. En positieve 'self-talk' is een manier om je leervermogen verder te ontwikkelen. Ik hoop van harte dat je met deze tips jouw passie voor evolutie exploreert.

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: