Gezocht: innovatie challenge in het onderwijs (sept.-nov. 2016)

Changemakers meeting

KreatieKracht is op zoek naar een innovatie challenge in het onderwijs. Een vernieuwingsvraagstuk of thema/concept met de nodige complexiteit en waar het zoeken naar oplossingen een ware expeditie is. Wat KreatieKracht biedt is het faciliteren van een traject van 8 weken in de periode september-november 2016 waarbij werken en leren samengaan. Binnen dit traject zal de methodiek Theory U centraal staan door het volgen van de MOOC U.Lab. Een leergroep zal door het volgen van U.Lab van binnenuit tot vernieuwende oplossingen en prototypes komen. Deze actie- en ervaringsgerichte manier van werken en leren levert een onderwijsorganisatie op verschillende vlakken veel op.

De innovatie challenge

  • Hoe kunnen we de talenten van onze leerlingen/studenten beter benutten?
  • Hoe kunnen we leerlingen/studenten op een meer ontwikkelingsgerichte manier beoordelen?
  • Hoe kunnen we het bedrijfsleven of de lokale gemeenschap betrekken bij ons onderwijs?
  • Op welke manier willen we contacten onderhouden met onze alumni?
  • Wat is pedagogische sensitiviteit? En hoe kunnen we dit ontwikkelen?

Dit zijn allemaal voorbeelden van complexe vernieuwings- en samenwerkingsvraagstukken. Vraagstukken waarbij het antwoord niet voor de hand ligt of waarbij de huidige manier van werken niet meer volstaat. Vraagstukken die vragen om een andere manier van kijken en denken en een bundeling van krachten van individuen. In co-creatie kunnen verschillende stakeholders rondom dit soort vraagstukken samen tot duurzame en effectieve oplossingen komen.

Changemakers

Co-creatie rondom complexe innovatievraagstukken vraagt van betrokkenen dat zij beschikken over (1) de juiste (leiderschaps)vaardigheden, (2) kennis hebben van het verloop van een innovatieproces en (3) commitment hebben ten aanzien van het ontwikkelen en implementeren van prototypes en experimenten. Mensen die over deze capaciteiten beschikken worden changemakers genoemd. Het onderwijs heeft behoefte aan dit soort changemakers. Aan docenten en beleidsmakers die vanuit hun talenten en eigenheid een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan co-creatie. Mensen met een groot hart voor onderwijs die in staat zijn om (complexe) vernieuwingsvraagstukken te herkennen en de vaardigheden hebben om bij te dragen aan de oplossing van deze vraagstukken.

Theory U

Otto Scharmer’s Theory U biedt een kader om op een andere manier naar complexe vernieuwingsvraagstukken te kijken en om de gezamenlijke wijsheid van groepen mensen te benutten voor een oplossing. Om een indruk te krijgen van de impact van de toepassing van Theory U binnen een school geeft een filmpje van het Eerste Huis een goed beeld.

In de periode september tot en met november 2016 wordt Theory U 8 weken lang in de vorm van een MOOC genaamd U.Lab aangeboden door MIT. Deze MOOC omvat online lesmateriaal (film- en leesmateriaal) dat per week beschikbaar komt en 3 live-sessies. Aan het volgen van de MOOC zijn geen kosten verbonden. De kracht van de MOOC schuilt er echter in dat je met leergroepen en kleine coaching circles actiegericht aan de slag gaat om de materie te oefenen en te werken aan je eigen vraagstuk. Deskundige begeleiding van een facilitator of teamcoach die bekend is met Theory U is dan wenselijk om het proces in goede banen te leiden en te zorgen dat er naar een oplossing wordt toe gewerkt.

Faciliteren van U.Lab

KreatieKracht is op zoek naar een onderwijsinstelling met een complex vernieuwings- of samenwerkingsvraagstuk met een zekere urgentie. Een organisatie die wil investeren in het opleiden van changemakers en die tevens de moed heeft om daarin de ‘road less traveled’ te nemen door te kiezen voor een proces dat de diepte in gaat. KreatieKracht biedt de facilitering en teamcoaching rondom U.Lab aan. Daarnaast adviseert KreatieKracht graag over de te volgen strategie rondom een vraagstuk en/of het design van het traject rondom U.Lab of het toepassen van Theory U. Heb je interesse in dit aanbod? Of wil je eens vrijblijvend praten over wat KreatieKracht voor jullie onderwijsteam of organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Mieke Haverkort
Meer praktische informatie over U.Lab vind je hier.

Inspiratiesessie U.Lab

Is mijn aanbod niet van toepassing op jou of jullie organisatie en wil je toch meer weten over U.Lab? Kort voor de start van U-Lab - begin september 2016 - zal KreatieKracht een inspiratiesessie verzorgen in het Innovatiehuis in Den Bosch speciaal voor stakeholders in het onderwijs. Heb je interesse in deelname aan deze inspiratiesessie? Of wil je graag op de hoogte blijven van nieuws rondom onderwijsontwikkelingen en U.Lab? Meld je dan hier aan.

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: