Aandacht voor kracht in het onderwijs

Studenten

Er wordt in het onderwijs veelvuldig gesproken over talentontwikkeling. Veel scholen geven aan het belangrijk te vinden dat er ruimte wordt geboden aan het ontwikkelen van talenten van hun leerlingen of studenten. In het kader van de Master-studie Leren & Innoveren, die ik een half jaar geleden heb afgerond, schreef ik een paper met als titel “Aandacht voor kracht in het onderwijs”. In deze paper beschrijf ik de krachtgerichte benadering in het onderwijs.

De krachtgerichte benadering vindt zijn oorsprong in de Positieve Psychologie en in het bijzonder de Waarderende Benadering. Kenmerkend voor deze benadering is de focus op krachten en successen in plaats van tekortkomingen als vertrekpunt voor verdere groei. De benadering gaat uit van een holistische kijk op studenten en een brede definitie van talent. De daarbij passende onderwijsorganisatie is procesgericht, heeft een onderzoekende houding en vertrouwen in het lerend vermogen van studenten, docenten en schoolleiding. De benadering is geen omschreven methodiek, maar staat voor een aantal richtinggevende principes. Docenten werken met studenten aan het ontdekken, bewust toepassen en verder ontwikkelen van sterke punten; de school levert maatwerk, betrekt de sociale omgeving in het leerproces en stimuleert het vormen van netwerken. “Krachtgericht werken” heeft een directe positieve invloed op de motivatie en de emoties die met het leren gepaard gaan en stimuleert de intrinsieke motivatie van lerenden. Uit onderzoek blijkt tevens dat de benadering bijdraagt aan duurzame professionele verandering.

In de onderstaande infographic zijn de 5 principes voor de krachtgerichte benadering in het onderwijs samengevat:

aandacht voor kracht in het onderwijs infographic

KreatieKracht biedt trainingen op maat aan rondom het krachtgericht begeleiden of coachen van leerlingen of studenten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op. De volledige paper “Aandacht voor kracht in het onderwijs” is overigens hier te downloaden.

Badge Oog voor Talent Blogging Challenge


Deze blog maakt deel uit van de "Oog voor Talent Blogging Challenge". Van 23 november t/m 20 december 2015 bloggen Talentenwekker Marianne van den Assem en ik 3x per week over het hebben van (meer) oog voor talent.

image_pdf

Mieke de Vreede

Als coach en procesbegeleider faciliteer ik diepgaande leer- en ontwikkelprocessen van docenten en onderwijsteams. De focus in mijn coaching ligt bij persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Door je weer meer te laten verbinden met je eigen kern en innerlijke krachtbronnen, ga je meer zingeving, passie en plezier in je werk ervaren. En juist die kracht en positieve energie is nodig om een waardevolle bijdrage te leveren aan vernieuwing en innovatie die in dienst staat van een duurzame toekomst voor de school.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: